Οι επαφές σας

Οι επαφές σας

 

Υπεύθυνη προώθησης

Κατερίνα Ψαράκη

+30 6944 42 59 01

kpsaraki@traitdunion.gr

 

Εκπαιδευτική & εμπορική σύμβουλος

Μαριάνθη Γρηγορίου

+30 6944 24 66 97

m.grigoriou@traitdunion.gr

 

Εκπαιδευτική σύμβουλος

Ελισάβετ Ποδηματή

+30 6944 43 32 79

e.podimati@traitdunion.gr

 

Εμπορική γραμματέας

Γιώτα Παπαδοπούλου

+30 210 3635268

secretary@traitdunion.gr