ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ – LIVRE INTERACTIF POUR L’ÉLÈVE

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τον μοναδικό κωδικό που θα βρείτε μέσα στο βιβλίο σας και πατήστε το πλήκτρο ‘’Πρόσβαση’’ για να οδηγηθείτε στην σελίδα που περιέχει το διαδραστικό υλικό. | Veuillez entrer ci-dessous le code que vous avez acheté sur notre e-shop (ou qui accompagne votre livre). Cliquez sur « Accéder » pour être dirigé vers la page contenant le matériel interactif.
*
*
**
* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά – Tous les champs sont obligatoires
** Ο κωδικός δεν είναι Case Sensitive (μπορείτε να πληκτρολογήσετε ΛΑΤΙΝΙΚΑ κεφαλαία ή μικρά τα γράμματα) - Le code n'est pas sensible à la casse (vous pouvez utiliser des caractères latins majuscules ou minuscules)